Phaidra


 

Biohemijska i funkcionalna svojstva piva sa dodatkom gljive Ganoderma lucidum (sr)

Opis (sr): Biotehničke nauke - Nauka o vrenju / Biotechnology - The science of fermentation
Datum odbrane: 29.06.2017.

Autor: Saša M., 1980- Despotović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Tehnologija → Prehrambena industrija. Industrijska mikrobiologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16221

o:16221

Biohemijska i funkcionalna svojstva piva sa dodatkom gljive Ganoderma lucidum ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Biochemical and functional properties of beer with the addition of Ganoderma lucidum mushroom : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Biotehničke nauke - Nauka o vrenju / Biotechnology - The science of fermentation
Datum odbrane: 29.06.2017. ( srpski)

pivo, Ganoderma lucidum, funkcionalna hrana, bioaktivna jedinjenja ( srpski)

beer, Ganoderma lucidum, functional food, bioactive compounds (engleski)

663.41+582.284.3(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

49361423