Phaidra


 

Полипрефиксирани глаголи у српском језику (sr)

Opis (sr): лингвистика - србистика / Linguistics - Serbian Studies
Datum odbrane: 03.05.2017.

Autor: Milica Lj., 1981- Stojanović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Filologija. Lingvistika → Gramatika srpskog jezika

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16220

Obratite pažnju da element "Vrsta obrazovnog i nastavnog resursa" mora biti popunjen.
Korisnicima je potrebna ova informacija.

Primena u nastavi