Phaidra


 

Полипрефиксирани глаголи у српском језику (sr)

Opis (sr): лингвистика - србистика / Linguistics - Serbian Studies
Datum odbrane: 03.05.2017.

Autor: Milica Lj., 1981- Stojanović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Filologija. Lingvistika → Gramatika srpskog jezika

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16220

14.09.2017 - 12:51:35

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Milica Lj., 1981- Stojanović

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Rajna, 1968- Dragićević

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Vesna, 1963- Lompar

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Marina. 1980- Spasojević