Phaidra


 

Uticaj mikrobioloških inokulanata na hranljivu vrednost i aerobnu stabilnost silaže kukuruza i senaže lucerke (sr)

Opis (sr): Zootehnika - Ishrana domaćih i gajenih životinja / Zootechnique - Animal nutrition Datum odbrane: 18.07.2017.

Autor: Aleksandra M., 1970- Ivetić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Poljoprivreda i srodne nauke → Stočarstvo → Ishrana domaćih životinja

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16219

14.09.2017 - 12:51:20

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Aleksandra M., 1970- Ivetić

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Goran, 1956- Grubić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Nenad, 1963- Đorđević

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Dragoslava, 1953- Radin

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Dragana, 1978- Ružić-Muslić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Bojan, 1973- Stojanović