Phaidra


 

Uticaj mikrobioloških inokulanata na hranljivu vrednost i aerobnu stabilnost silaže kukuruza i senaže lucerke (sr)

Opis (sr): Zootehnika - Ishrana domaćih i gajenih životinja / Zootechnique - Animal nutrition Datum odbrane: 18.07.2017.

Autor: Aleksandra M., 1970- Ivetić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Poljoprivreda i srodne nauke → Stočarstvo → Ishrana domaćih životinja

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16219