Phaidra


 

Traganje za identitetom u delu Karlosa Fuentesa (sr)

Opis (sr): Filološke nauke - Hispanistika (Hispanske književnosti) / Philology - Hispanic Literature
Datum odbrane: 20.07.2017.

Autor: Bojana, 1971- Kovačević-Petrović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Književnost → Latinoameričke književnosti (uključujući studije)

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16205

14.09.2017 - 10:50:02

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Bojana, 1971- Kovačević-Petrović

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Dalibor, 1947- Soldatić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Vesna, 1958- Dickov

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Aleksandra. 1961- Mančić