Phaidra


 

Amino-funkcionalizacija polimera na bazi metakrilata i njihova interakcija sa oksianjonima Cr(VI), Tc(VII), Re(VII) i Mo(VI) u vodenim sistemima (sr)

Opis (sr): Fizička hemija - Fizička hemija materijala / Physical Chemistry - Physical Chemistry of Materials
Datum odbrane: 07.07.2017.

Autor: Danijela D., 1976- Maksin

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Hemija → Fundamentalna hemija. Fizička hemija → Hemijska termodinamika. Hemijska ravnoteža. Hemijska kinetika

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Hemija → Fundamentalna hemija. Fizička hemija → Fizička hemija čvrstog stanja, tečnosti i gasova

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16199

doktorska disertacija

Ustanova

 

11A11: Fakultet za fizičku hemiju

Studije