Phaidra


 

Metalogenija jurskih karstnih boksita rudnih rejona Vojnik-Maganik i Prekornica, Crna Gora (sr)

Opis (sr): Geo-nauke - Ekonomska geologija / Geosciences - Economic geology Datum odbrane: 07. 07. 2017.

Autor: Slobodan S., 1971- Radusinović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Primenjena geologija → Ekonomska geologija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Geologija → Paleontologija. Paleobotanika. Paleozoologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16190

XIII, 349, XXXIX listova

54.90 MB

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16190

Zahtevi