Phaidra


 

Metalogenija jurskih karstnih boksita rudnih rejona Vojnik-Maganik i Prekornica, Crna Gora (sr)

Opis (sr): Geo-nauke - Ekonomska geologija / Geosciences - Economic geology Datum odbrane: 07. 07. 2017.

Autor: Slobodan S., 1971- Radusinović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Primenjena geologija → Ekonomska geologija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Geologija → Paleontologija. Paleobotanika. Paleozoologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16190

13.09.2017 - 16:53:37

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Slobodan S., 1971- Radusinović

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Rade, 1960- Jelenković

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Vladimir, 1961- Simić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Jovan Kovačević