Phaidra


 

Uticaj suplementacije sojem Lactobacillus helveticus L10 na markere imunološkog i oksidativnog statusa vrhunskih sportista (sr)

Opis (sr): Farmacija - Bromatologija / Pharmacy- Bromatology
Datum odbrane:

Autor: Danica, 1988- Michaličkova

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Farmacija → Bromatologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16183

Napomene

Entitet / lični podaci

13.09.2017 - 14:05:58