Phaidra


 

Uticaj suplementacije sojem Lactobacillus helveticus L10 na markere imunološkog i oksidativnog statusa vrhunskih sportista (sr)

Opis (sr): Farmacija - Bromatologija / Pharmacy- Bromatology
Datum odbrane:

Autor: Danica, 1988- Michaličkova

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Farmacija → Bromatologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16183

13.09.2017 - 14:05:58

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Danica, 1988- Michaličkova

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Brižita, 1962- Đorđević

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Rajna Minić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Jelena, 1969- Kotur-Stevuljević

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Nataša Golić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Bojana, 1980- Vidović