Phaidra


 

Реферат о завршеној докторској дисертацији Александре Лазић Гавриловић "Милош Црњански и немачки културни круг" (sr)

Description (sr): Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije Aleksandre Lazić Gavrilović "Miloš Crnjanski i nemački kulturni krug"(28.04.2016)

Overview
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16163

o:16163

Реферат о завршеној докторској дисертацији Александре Лазић Гавриловић "Милош Црњански и немачки културни круг" (Serbian)

Serbian

Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije Aleksandre Lazić Gavrilović "Miloš Crnjanski i nemački kulturni krug"(28.04.2016) (Serbian)

Lazić-Gavrilović, Aleksandra, 1968- – Doktorska disertacija – Izveštaji (Serbian)

No

Identifiers

48749583