Phaidra


 

Primena agroindustrijskog otpada za izdvajanje katjonskih boja i bioloških molekula iz vodenog rastvora procesom biosorpcije (sr)

Opis (sr): Tehnološko inženjerstvo - Inžinjerstvo zaštita životne sredine / Technological engineering-Environmental engineering Datum odbrane: 20.06.2017.

Autor: Aneta. Buntić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Ekološke nauke. Zaštita prirodnih resursa → Očuvanje prirode. Životna sredina i društvo → Održivi razvoj

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Tehnologija → Organska hemijska tehnologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16101

25.08.2017 - 11:23:49

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Aneta. Buntić

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Suzana. 1962- Dimitrijević-Branković

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Slavica, 1952- Šiler-Marinković

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Dušan, 1953- Antonović

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Jovan Nedeljković