Phaidra


 

Ispitivanje prediktora nasilja na radnom mestu kod zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Beogradu (sr)

Opis (sr): Medicina - Javno zdravlje / Medicine -Public health
Datum odbrane: 21.06.2017.

Autor: Marina B., 1976- Fišeković-Kremić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Javno zdravstvo i zdravstvena služba → Profesionalna organizacija zdravstvene službe

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16093

24.08.2017 - 12:42:37

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Marina B., 1976- Fišeković-Kremić

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Zorica, 1970- Terzić-Šupić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Vesna, 1961- Bjegović-Mikanović

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Goran Trajković

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Snežana, 1970- Ukropina