Phaidra


 

Ispitivanje prediktora nasilja na radnom mestu kod zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Beogradu (sr)

Opis (sr): Medicina - Javno zdravlje / Medicine -Public health
Datum odbrane: 21.06.2017.

Autor: Marina B., 1976- Fišeković-Kremić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Javno zdravstvo i zdravstvena služba → Profesionalna organizacija zdravstvene službe

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16093