Phaidra


 

Efekat kombinovane primene neinvazivne kortikalne stimulacije i motornog treninga na hronični motorni deficit ruke nakon moždanog udara (sr)

Opis (sr): medicina - fizikalna medicina sa rehabilitacijom / Medicine -Physical Medicine with Rehabilitation
Datum odbrane: 10.07.2017.

Autor: Nela V., 1971- Ilić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Bolesti lokomotornog sistema → Fizikalna medicina. Fizioterapija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16092

24.08.2017 - 12:32:43

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Nela V., 1971- Ilić

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Ivana, 1958- Petronić

Doprinosi

drugo

komentor

Entitet / lični podaci

Dobrivoje Stokić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Ljiljana, 1952- Beslać-Bumbaširević

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Emilija Dubljanin-Raspopović

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Slađan Milanović