Phaidra


 

Efekat kombinovane primene neinvazivne kortikalne stimulacije i motornog treninga na hronični motorni deficit ruke nakon moždanog udara (sr)

Opis (sr): medicina - fizikalna medicina sa rehabilitacijom / Medicine -Physical Medicine with Rehabilitation
Datum odbrane: 10.07.2017.

Autor: Nela V., 1971- Ilić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Bolesti lokomotornog sistema → Fizikalna medicina. Fizioterapija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16092