Phaidra


 

Proinflamatorni i antiinflamatorni citokini kao pokazatelji operativne traume i stepena tkivnog oštećenja kod laparoskopske i konvencionalne holecistektomije (sr)

Opis (sr): Medicina - Opšta hirurgija / Medicine - General surgery
Datum odbrane: 21.06.2017.

Autor: Srđan Ž., 1966- Mijatović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Hirurgija → Opšta hirurgija i traumatologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16090

Dimenzije

Referentni broj