Phaidra


 

Proinflamatorni i antiinflamatorni citokini kao pokazatelji operativne traume i stepena tkivnog oštećenja kod laparoskopske i konvencionalne holecistektomije (sr)

Opis (sr): Medicina - Opšta hirurgija / Medicine - General surgery
Datum odbrane: 21.06.2017.

Autor: Srđan Ž., 1966- Mijatović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Hirurgija → Opšta hirurgija i traumatologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16090

24.08.2017 - 12:16:24

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Srđan Ž., 1966- Mijatović

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Branislav, 1953- Stefanović

Doprinosi

drugo

komentor

Entitet / lični podaci

Vladimir, 1967- Trajković

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Predrag, 1955- Peško

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Vladimir, 1957- Đukić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Milorad, 1948- Pavlović