Phaidra


 

Proinflamatorni i antiinflamatorni citokini kao pokazatelji operativne traume i stepena tkivnog oštećenja kod laparoskopske i konvencionalne holecistektomije (sr)

Opis (sr): Medicina - Opšta hirurgija / Medicine - General surgery
Datum odbrane: 21.06.2017.

Autor: Srđan Ž., 1966- Mijatović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Hirurgija → Opšta hirurgija i traumatologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16090

o:16090

Proinflamatorni i antiinflamatorni citokini kao pokazatelji operativne traume i stepena tkivnog oštećenja kod laparoskopske i konvencionalne holecistektomije ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Proinflammatory and antiinflammatory cytokines as markers of surgical trauma and tissue damage in laparoscopic and conventional cholecystectomy : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Medicina - Opšta hirurgija / Medicine - General surgery
Datum odbrane: 21.06.2017. ( srpski)

Zučna kesa, citokini, oksidativni stress, klasična i laparoskopska hirurgija ( srpski)

Gallbladder, cytokines, oxidative stress, open and laparoscopic cholecystectomy (engleski)

616.366-089-097(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

49217039