Phaidra


 

Filogenija, biogeografija i postembrionalno razviće predstavnika holarktičke porodice Anthroleucosomatidae Verhoeff, 1899 (Myriapoda, Diplopoda, Chordeumatida) (sr)

Opis (sr): Biologija - Biologija razvića životinja / BiologyNarrow scientific field: Developmental biology (animals)
Datum odbrane: 22.05.2017.

Autor: Dragan Ž., 1985- Antić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Biološke nauke → Zoologija → Embriologija i razviće životinja

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16088

24.08.2017 - 11:57:24

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Dragan Ž., 1985- Antić

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Slobodan, 1963- Makarov

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Luka, 1965- Lučić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Vladimir, 1969- Tomić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Bojan, 1974- Mitić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Ivo, 1963- Karaman