Phaidra


 

Prediktori razvoja neurogenog edema pluća kod bolesnika sa aneurizmatskim subarahnoidalnim krvarenjem (sr)

Opis (sr): Medicina - Neurohirurgija; Intenzivna nega / Medicine - Neurosurgery; Intensive care Datum odbrane: 03.07.2017.

Autor: Tijana R., 1979- Nastasović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Hirurgija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Neurologija. Neuropatije

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16086

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

29: Medicina → 2942: Hirurgija

Klasifikacije (klase, podklase)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

29: Medicina → 2944: Neurologija. Neuropatije

Subarahnoidalna hemoragija Neurogeni edem pluća Kardiospecifični enzimiEKG promene ( srpski)

Subarachnoid hemorrhage Neurogenic pulmonary edema Cardiac biomarkersECG changes ( srpski)

616.83-005.1-089(043.3) (engleski)