Phaidra


 

Prediktori razvoja neurogenog edema pluća kod bolesnika sa aneurizmatskim subarahnoidalnim krvarenjem (sr)

Opis (sr): Medicina - Neurohirurgija; Intenzivna nega / Medicine - Neurosurgery; Intensive care Datum odbrane: 03.07.2017.

Autor: Tijana R., 1979- Nastasović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Hirurgija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Neurologija. Neuropatije

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16086

ne

da

Autorstvo–Nekomercijalno–Bez prerada 3.0 Srbija (CC BY - NC - ND 3.0)