Phaidra


 

Prediktori razvoja neurogenog edema pluća kod bolesnika sa aneurizmatskim subarahnoidalnim krvarenjem (sr)

Opis (sr): Medicina - Neurohirurgija; Intenzivna nega / Medicine - Neurosurgery; Intensive care Datum odbrane: 03.07.2017.

Autor: Tijana R., 1979- Nastasović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Hirurgija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Neurologija. Neuropatije

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16086

24.08.2017 - 11:36:05

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Tijana R., 1979- Nastasović

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Danica, 1959- Grujičić

Doprinosi

drugo

komentor

Entitet / lični podaci

Branko, 1956- Milaković

Doprinosi

drugo

predsednik komisije

Entitet / lični podaci

Nevena, 1956- Kalezić

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Miloš, 1960- Joković

Doprinosi

drugo

član komisije

Entitet / lični podaci

Bosiljka, 1951- Vujisić-Tešić