Phaidra


 

Prediktori razvoja neurogenog edema pluća kod bolesnika sa aneurizmatskim subarahnoidalnim krvarenjem (sr)

Opis (sr): Medicina - Neurohirurgija; Intenzivna nega / Medicine - Neurosurgery; Intensive care Datum odbrane: 03.07.2017.

Autor: Tijana R., 1979- Nastasović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Hirurgija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Neurologija. Neuropatije

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16086

o:16086

Prediktori razvoja neurogenog edema pluća kod bolesnika sa aneurizmatskim subarahnoidalnim krvarenjem ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Predictors of development of neurogenic pulmonary edema in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Medicina - Neurohirurgija; Intenzivna nega / Medicine - Neurosurgery; Intensive care Datum odbrane: 03.07.2017. ( srpski)

Subarahnoidalna hemoragija Neurogeni edem pluća Kardiospecifični enzimiEKG promene ( srpski)

Subarachnoid hemorrhage Neurogenic pulmonary edema Cardiac biomarkersECG changes (engleski)

616.83-005.1-089(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

49217295