Phaidra






 

Примена конвенционалних панорамских и компјутеризовано томографских снимака у дијагностици и планирању ортодонске терапије импактираних максиларних очњака (sr)

Opis ():

Autor: М. Сања Симић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15866

ne

da

Autorstvo–Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY–NC 3.0)