Phaidra


 

Примена конвенционалних панорамских и компјутеризовано томографских снимака у дијагностици и планирању ортодонске терапије импактираних максиларних очњака (sr)

Opis ():

Autor: М. Сања Симић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15866

04.07.2017 - 14:04:05

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

М. Сања Симић

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

В. Предраг Николић