Phaidra


 

Епидемиолошке значајности малигних неоплазми на Косову и Метохији (sr)

Opis ():

Autor: В. Александар Антонијевић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15809

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)

малигне неоплазмe,инциденција, морталитет, тренд ( srpski)