Phaidra


 

Упоредна анализа физичких својстава и квалитета везе са зубним ткивима "bulk-fill" композита у односу на универзалне композите (sr)

Opis ():

Autor: М. Дејан Перић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15808

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)

„Bulk-fill“ композити, ниско-контракциони композит, гиомер, степен конверзије, механичка својства, контракција, маргинална адаптација,излуживање. ( srpski)

Bulk-fill composite, low-shrinkage composite, giomer, degree ofconversion, mechanical properties, shrinkage, marginal adaptation, elution. ( srpski)