Phaidra


 

Упоредна анализа физичких својстава и квалитета везе са зубним ткивима "bulk-fill" композита у односу на универзалне композите (sr)

Opis ():

Autor: М. Дејан Перић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15808

ne

da

Autorstvo–Nekomercijalno–Bez prerada 3.0 Srbija (CC BY - NC - ND 3.0)