Phaidra


 

Упоредна анализа физичких својстава и квалитета везе са зубним ткивима "bulk-fill" композита у односу на универзалне композите (sr)

Opis ():

Autor: М. Дејан Перић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15808

22.06.2017 - 13:10:45

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

М. Дејан Перић

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Весна Милетић