Phaidra


 

Упоредна анализа физичких својстава и квалитета везе са зубним ткивима "bulk-fill" композита у односу на универзалне композите (sr)

Opis ():

Autor: М. Дејан Перић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15808

o:15808

Упоредна анализа физичких својстава и квалитета везе са зубним ткивима "bulk-fill" композита у односу на универзалне композите ( srpski)

Comparative analyisis of phisical properties and the quality of adhesive bonding to dental tissues of "bulk- fill" and universal composites : doctoral dissertation ( srpski)

srpski

Identifikatori