Phaidra


 

Uticaj mineraloško-petrografskih karakteristika na mikrohrapavost agregata bazičnih stena Srbije (sr)

Opis (sr): Geo-nauke - Petrologija / Geo-sciences -Petrology

Datum odbrane: 19. 05. 2017.

Autor: Olivera M., 1969- Đokić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Geologija → Petrologija (petrografija)

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15801

o:15801

Uticaj mineraloško-petrografskih karakteristika na mikrohrapavost agregata bazičnih stena Srbije ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Influence of mineralogical and petrographical characteristics on aggregate microroughness of basic igneous rocks from Serbia : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Geo-nauke - Petrologija / Geo-sciences -Petrology

Datum odbrane: 19. 05. 2017. ( srpski)

mineralni sastav, sklop, polirnost, kameni agregat, tehničkekarakteristike, putarstvo i mikrohrapavost ( srpski)

mineral composition, fabric, polishing, stone aggregate, specifications,road engineering and microroughness (engleski)

da

Identifikatori

1025415655