Phaidra


 

Povezanost nivoa leptina i adiponektina sa somatskim i metaboličkim parametrima diskordantnih blizanaca (sr)

Opis (sr): Medicina - Neonatologija, Intrauterusni zastoj rasta / Medicine- Neonatology, Intrauterine growth restriction
Datum odbrane: 10.04.2017.

Autor: Svetlana J., 1960- Milenković

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Akušerstvo

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Pedijatrija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15739

o:15739

Povezanost nivoa leptina i adiponektina sa somatskim i metaboličkim parametrima diskordantnih blizanaca ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Association of Leptin and Adiponectin Levels with Somatic and Metabolic Parameters in Discordant Twins : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Medicina - Neonatologija, Intrauterusni zastoj rasta / Medicine- Neonatology, Intrauterine growth restriction
Datum odbrane: 10.04.2017. ( srpski)

IUZR, leptin, adiponektin, lipidi, insulinska rezistencija, fetalno programiranje ( srpski)

IUGR, leptin, adiponectin, lipids, insulin resistance, fetal programming (engleski)

618.33(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

48977423