Phaidra


 

Procena uspešnosti hirurških metoda u lečenju gastroshize (sr)

Opis (sr): medicina - dečja hirurgija / medicine- pediatric surgery
Datum odbrane: 11.04.2017.

Autor: Vesna A., 1966- Milojković-Marinović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Pedijatrija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Hirurgija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15738

o:15738

Procena uspešnosti hirurških metoda u lečenju gastroshize ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Evaluation of surgical methods in the treatment of gastroschisis : doctoral dissertation (engleski)

srpski

medicina - dečja hirurgija / medicine- pediatric surgery
Datum odbrane: 11.04.2017. ( srpski)

gastroschisis, primary fascial repair versus staged closure, management, outcomes (engleski)

616-053.2-089(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

48977679