Phaidra


 

Faktori koji utiču na rane rezultate elektivnog hirurškog lečenja aneurizme abdominalne aorte (sr)

Opis (sr): Medicina - Vaskularna hirurgija / Medicine- Vascular Surgery
Datum odbrane: 19.04.2017.

Autor: Milanko, 1965- Maksić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Hirurgija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Krvni sudovi

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15701

o:15701

Faktori koji utiču na rane rezultate elektivnog hirurškog lečenja aneurizme abdominalne aorte ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Factors affecting early results after elective open repair of abdominal aortic aneurysms : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Medicina - Vaskularna hirurgija / Medicine- Vascular Surgery
Datum odbrane: 19.04.2017. ( srpski)

AAA, otvoreno hirurško lečenje, rani rezultati ( srpski)

AAA, OR, Early Results (engleski)

616.136-089(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

48965135