Phaidra


 

Tip zavisnosti i odnos dimenzija ličnosti kod žena zavisnih od psihoaktivnih supstanci (sr)

Opis (sr): Medicina - Psihijatrija / Medicine- Psychiatry
Datum odbrane: 20.04.2017.

Autor: Diana V., 1968- Raketić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Psihijatrija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:15700

o:15700

Tip zavisnosti i odnos dimenzija ličnosti kod žena zavisnih od psihoaktivnih supstanci ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Type of addiction and relation of personality dimensions among women addicted to psychoactive substances : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Medicina - Psihijatrija / Medicine- Psychiatry
Datum odbrane: 20.04.2017. ( srpski)

žene, bolest zavisnosti, dimenzije ličnosti, mehanizmi odbrane ( srpski)

women, addiction, personality dimension, defense mechanisms (engleski)

616.89:613.8(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

48965391