Phaidra


 

Дистрибуција оралних патогена субгингивалног плака у кардиоваскуларном систему оболелих од атеросклерозе (sr)

Opis ():

Autor: М. Данијела Сталетовић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:14857

Obratite pažnju da element "Vrsta obrazovnog i nastavnog resursa" mora biti popunjen.
Korisnicima je potrebna ova informacija.

Primena u nastavi