Phaidra


 

Особености моторичких и когнитивних способности, карактеристика личности и социјалног статуса код студената оба пола који се баве скијањем и активностима у природи (sr)

Opis ():

Autor: Слађана Милошевић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:14856

Napomene

Entitet / lični podaci

16.03.2017 - 14:43:26