Phaidra


 

Утицај хирургије сенилне катаракте на видну функционалност и квалитет живота оперисаних пацијената (sr)

Opis ():

Autor: И. Дубравка Вукша

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:14855

16.03.2017 - 14:18:45

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

И. Дубравка Вукша

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

Весна Јакшић