Phaidra


 

Компаративна анализа сеизмичке отпорности армиранобетонских оквира са и без испуне (sr)

Opis ():

Autor: Лидија Бабић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:14401

Obratite pažnju da element "Vrsta obrazovnog i nastavnog resursa" mora biti popunjen.
Korisnicima je potrebna ova informacija.

Primena u nastavi