Phaidra


 

Risala ala mawadi min al-Qadi wu mawadi min al-hukm (ar)

Opis (sr): Šta god da je zakonodavac (šari) definisao, to se kasnije obavezno obraća definiciji šerijata. Međutim, ono za šta je zakonodavac postavio pravilo, ali nije definisao, gde je dovoljno očigledno lingvističko značenje, onda je obavezno da se obrati lingvističkom značenju. Ali za ono što nije definisano ni u šerijatu ni u jeziku obavezno je obratiti se navikama ljudi i njihovim običajima.

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:1422

o:1422

Risala ala mawadi min al-Qadi wu mawadi min al-hukm (arapski)

arapski

Whatever ruling the Shaari' (Lawgiver) has defined, then it is obligatory to return it to the Sharee'ah definition. However, what the Lawgiver has ruled, but not defined, sufficing by its apparent linguistic meaning, then it is obligatory to return it to its linguistic meaning. But whatever has not been defined, neither in the Sharee'ah, nor in the language; then it is obligatory to refer it back to the habits of the people, and their customary usage. (engleski)

Šta god da je zakonodavac (šari) definisao, to se kasnije obavezno obraća definiciji šerijata. Međutim, ono za šta je zakonodavac postavio pravilo, ali nije definisao, gde je dovoljno očigledno lingvističko značenje, onda je obavezno da se obrati lingvističkom značenju. Ali za ono što nije definisano ni u šerijatu ni u jeziku obavezno je obratiti se navikama ljudi i njihovim običajima. ( srpski)

ne

Identifikatori