Phaidra


 

Jovanka Broz i srpska javnost od 1952. do 2013. godine (sr)

Description (sr): Istorija - Istorija Jugoslavije / History - History of Yugoslavia
Datum odbrane: 23.9.2016.

Author: Ivana Z., 1977- Pantelić

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Istorijske nauke → Biografije

Overview
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:14081

o:14081

Jovanka Broz i srpska javnost od 1952. do 2013. godine (Serbian)

doktorska disertacija (Serbian)

Jovanka Broz and Serbian public from 1952 to 2013. : doctoral dissertation (English)

Serbian

Istorija - Istorija Jugoslavije / History - History of Yugoslavia
Datum odbrane: 23.9.2016. (Serbian)

Jovanka Broz, Josip Broz, SFRJ, socijalizam, javno mnjenje, štampa (Serbian)

Jovanka Broz, Josip Broz, SFR of Yugoslavia, socialism, public opinion, the press (English)

Yes

Identifiers

527660695