Phaidra


 

Сруктура и релације антрополошких димензија перспективних боксера (sr)

Opis ():

Autor: Бенин Мурић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:13656

Obratite pažnju da element "Vrsta obrazovnog i nastavnog resursa" mora biti popunjen.
Korisnicima je potrebna ova informacija.

Primena u nastavi