Phaidra


 

Индикације и компарације метода лечења акутних повреда делтоидног лигамента скочног зглоба (sr)

Opis ():

Autor: Дејан Табаковић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:13388

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)

делтоидни лигамент, сутура, фибулотибијална трансфиксација,зглобни медијални празан простор. ( srpski)

deltoid ligament, suture, fibulotibial transfiction, medial clear space. ( srpski)