Phaidra


 

Индикације и компарације метода лечења акутних повреда делтоидног лигамента скочног зглоба (sr)

Opis ():

Autor: Дејан Табаковић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:13388

ne

da

Autorstvo–Nekomercijalno–Bez prerada 3.0 Srbija (CC BY - NC - ND 3.0)