Phaidra


 

Заштита стварних права на непокретностима лица прогнаних са Косова и Метохије (sr)

Opis ():

Autor: Душко Челић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:13384

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)

Косово и Метохија;УМНИК; прогнана лица ; правно на мирно уживање имовине;"Дирекција и станбена имовинска питања"; "Косовска агенција за имовину";само проглашене албанске власи на Косову и Метохији. ( srpski)

Kosovo and Metohija; UNMIK; forcibly displaced persons; rightto peaceful enjoyment of property; “Housing and Property Directorate” (“HPD”);“Housing and property claims commission” (“HPCC”); “Kosovo Property Agency”(“KPA”); Albanian self-proclaimed authorities in Kosovo and Metohija ( srpski)