Phaidra


 

Развој и примена потенциометријске стрипинг анализе за одређивање садржаја тешких метала у екосистему (sr)

Opis ():

Autor: Бабинцев М. Љиљана Бабинцев М. Љиљана

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:13219

ne

da

Autorstvo–Nekomercijalno–Bez prerada 3.0 Srbija (CC BY - NC - ND 3.0)