Phaidra


 

Развој и примена потенциометријске стрипинг анализе за одређивање садржаја тешких метала у екосистему (sr)

Opis ():

Autor: Бабинцев М. Љиљана Бабинцев М. Љиљана

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:13219

20.09.2016 - 12:11:25

nije prisutno

ne

Doprinosi

autor digitalnog objekta

mentor

Entitet / lični podaci

Бабинцев М. Љиљана Бабинцев М. Љиљана

Doprinosi

drugo

mentor

Entitet / lični podaci

В. Милана Будимир