Phaidra


 

Успешност усвајања картографских садржаја и перцептивне способности ученика млађих разреда основне школе (sr)

Opis ():

Autor: Ј. Дејан Радивојевић

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:13115

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)

настава природе и друштва, картографски садржај, активне методе наставе, перцептивне способности, учење, успех ученика ( srpski)

teaching Natural and social sciences, cartography contents, active methods of teaching, perceptive abilities, studying, students success ( srpski)